Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy z dnia 01 lipca 2022 r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłowy Motoryzacji uprzejmie informuje, zakończono procedurę naboru na stanowisko młodszego inżyniera. W wyniku przeprowadzonej procedury zatrudniono wybranego kandydata:

Michał Lewandowski zam. Działdowo

Uzasadnienie
Kandydat spełnił wymagania stawiane na stanowisku młodszego inżyniera. Wykazał się bardzo dobrą znajomością zadań ww. stanowisku. Posiadana wiedza i umiejętności Pana Michała pozwoliły na zatrudnienie jako pracownika przygotowanego merytorycznie do wykonywania pracy na stanowisku, bezpośrednio po jego objęciu.

Skip to content