Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy z dnia 2 stycznia 2023 r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłowy Motoryzacji uprzejmie informuje, zakończono procedurę naboru na stanowisko Lider Obszaru ds. Finansowych i Operacyjnych. W wyniku przeprowadzonej procedury zatrudniono wybranego kandydata:

Łukasz Socha

Uzasadnienie
Kandydat spełnił wymagania stawiane na stanowisku Lidera Obszaru ds. Finansowych i operacyjnych. Wykazał się bardzo dobrą znajomością zadań ww. stanowisku. Posiadana wiedza i umiejętności Pana Łukasza pozwoliły na zatrudnienie jako pracownika przygotowanego merytorycznie do wykonywania pracy na stanowisku, bezpośrednio po jego objęciu.

Skip to content