Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy z dnia 05 września 2022 r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłowy Motoryzacji uprzejmie informuje, zakończono procedurę naboru na stanowisko młodszego specjalisty w dziale HR. W wyniku przeprowadzonej procedury zatrudniono wybraną kandydatkę:

Małgorzatę Żmudzin-Błogowską

Uzasadnienie
Kandydatka spełnił wymagania stawiane na stanowisku młodszego specjalisty. Wykazała się bardzo dobrą znajomością zadań ww. stanowisku. Posiadana wiedza i umiejętności Pani Małgorzaty pozwoliły na zatrudnienie jako pracownika przygotowanego merytorycznie do wykonywania pracy na stanowisku, bezpośrednio po jego objęciu.

Skip to content