Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji jest instytutem badawczym współtworzącym Sieć Badawczą Łukasiewicz – jedną z największych sieci badawczych w Europie, która dostarcza atrakcyjne, konkurencyjne i kompletne rozwiązania biznesowe.

 

O nas


Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji jest instytutem badawczym współtworzącym Sieć Badawczą Łukasiewicz, która dostarcza atrakcyjne, konkurencyjne i kompletne rozwiązania biznesowe. Łukasiewicz – PIMOT prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe z zakresu motoryzacji. Działalność Instytutu koncentruje się wokół takich obszarów jak: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, doskonalenie pojazdów, badania z zakresu inteligentnych systemów bezpieczeństwa oraz obronności i bezpieczeństwa państwa, alternatywne źródła zasilania pojazdów oraz paliwa, biopaliwa i odnawialne zasoby energii.

Zaplecze badawcze Instytutu stanowi kilkanaście, unikatowych w skali kraju, specjalistycznych i stale unowocześnianych laboratoriów, pracowni i zakładów badawczych.


Nasza oferta kierowana jest głównie do przedsiębiorców, przede wszystkim z sektora transportu, paliw i odnawialnych źródeł energii, obronności i bezpieczeństwa państwa oraz poszukujących silnego wsparcia naukowo-badawczego w procesie doskonalenia wyrobów motoryzacyjnych i wprowadzania ich na rynki światowe.

nasza MISJA

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Motoryzacji

wsparcie gospodarki poprzez realizację prac B+R na rzecz opracowywania i testowania nowych technologii motoryzacyjnych, a także na rzecz realizacji procesów oceny zgodności wyrobów motoryzacyjnych z wymaganiami.

nasza WIZJA

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Motoryzacji

osiągnąć pozycję lidera B+R branży motoryzacyjnej w kraju i w regionie Europy na bazie kompetencji personelu i dysponowanej infrastruktury badawczej.

Skip to content