Łukasiewicz — PIMOT z uprawnieniem do certyfikacji biomasy w systemie SURE-EU

Jednostka Certyfikująca Łukasiewicz-PIMOT uzyskała nowe uprawnienia umożliwiające certyfikację biomasy w systemie SURE-EU, który wpisuje się unijne kryteria zrównoważonego rozwoju zgodnie z postanowieniami Dyrektywy (UE) 2018/2001 (RED II).

SURE (Sustainable Resources Verifications Scheme) jest dobrowolnym systemem certyfikacji, potwierdzającym zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju, określonymi w dyrektywie RED. SURE wszedł do obiegu gospodarczego w październiku 2020 roku. Celem SURE jest umożliwienie wszystkim przedsiębiorcom w łańcuchu dostaw wykazania zgodności z wymogami prawnymi dyrektywy RED II. 

Głównymi odbiorcami oferty certyfikacji są:

  • Producenci biomasy rolniczej i leśnej,
  • Wytwórcy odpadów i pozostałości,
  • Zakłady przetwórcze biomasy rolniczej i leśnej,
  • Producenci pelletu i brykietu,
  • Biogazownie i zakłady przetwórcze biometanu,
  • Producenci energii elektrycznej lub ciepła wytwarzanej z biomasy,
  • Dostawcy energii elektrycznej lub ciepła wytwarzanej z biomasy w ramach kryteriów zrównoważonego rozwoju.

Oferta certyfikacji wpisuje się w cele wskazane w nowelizowanej dyrektywie o odnawialnych źródłach energii (RED III), oczekującej na zatwierdzenie przez Komisję Europejską.

Kontakt: certyfikacja@pimot.lukasiewicz.gov.pl

Ostatnie aktualności:


Pierwsze w Polsce testy pojazdu autonomicznego na drogach publicznych

W dniach 28-29 listopada w Jaworznie przeprowadzono pierwsze w Polsce testy...

Łukasiewicz – PIMOT na Horizon4Poland ’23

W dniach 21-22 listopada 2023 r. w Fabryce Norblina w Warszawie odbywa się...

Nowe perspektywy współpracy Instytutu z Southern Taiwan University of Science and Technology (STUST)

W poniedziałek, 20 listopada 2023 roku, w Łukasiewicz – PIMOT odbyło się spotkanie...

Relacja z konferencji p.t. „Pojazdy autonomiczne – wyzwania oraz szanse dla gospodarki i obronności państwa”

Zakończyła się konferencja naukowo-techniczna p.t. „Pojazdy autonomiczne – wyzwania...

Konferencja naukowo-techniczna p.t. „Pojazdy autonomiczne – wyzwania oraz szanse dla gospodarki i obronności państwa”

W dn. 15-16 listopada 2023 roku odbyła się konferencja naukowo-techniczna p.t....
Skip to content