Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy z dnia 25 października 2021 r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłowy Motoryzacji uprzejmie informuje, zakończono procedurę naboru na stanowisko Głównego specjalisty w Dziale Organizacyjno-Prawnym w Łukasiewicz-PIMOT. W wyniku przeprowadzonej procedury zatrudniono wybranego kandydata:

Andrzej Robionek zam. Warszawa

Uzasadnienie
Kandydat spełnił wymagania stawiane na stanowisku Głównego specjalisty w Dziale Organizacyjno-Prawnym. Wykazał się dobrą znajomością zadań na ww. stanowisku. Posiadana wiedza i doświadczenie kandydata pozwoliły na zatrudnienie jako pracownika przygotowanego merytorycznie do wykonywania pracy na stanowisku, bezpośrednio po jego objęciu.

Skip to content