Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy z dnia 14 października 2021 r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłowy Motoryzacji uprzejmie informuje, zakończono procedurę naboru na stanowisko Głównego specjalisty w Sekcji Zamówień Publicznych. W wyniku przeprowadzonej procedury zatrudniono Pana:

Emila Wiszniewskiego.

Uzasadnienie
Kandydat spełnił wymagania stawiane na stanowisku Głównego specjalisty w Sekcji Zamówień Publicznych. Wykazał się bardzo dobrą znajomością zadań na ww. stanowisku. Posiadana wiedza i umiejętności Pana Emila Wiszniewskiego pozwoliły na zatrudnienie jako pracownika przygotowanego merytorycznie do wykonywania pracy na stanowisku, bezpośrednio po jego objęciu.

Skip to content