Platforma e-Usług

Komunikacja elektroniczna Zamawiającego z Wykonawcami w przypadku zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne (tzw. postępowania unijne), odbywa się z wykorzystaniem Platformy e-Usług SmartPZP. (tutaj należy wkleić link do naszego smarta - https://portal.smartpzp.pl/pimot)

Wszystkich Wykonawców zachęcamy do bezpłatnej rejestracji na Platformie SmartPZP pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pimot/rejestracja
W razie problemów z rejestracją zapraszamy do kontaktu pod numerem +48 22 123 7797.

Regulamin portalu e-Usług SmartPZP oraz instrukcja dostępna jest pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pimot/elearning


Zamówienia Publiczne - Przetargi

2020:

  1. Kompleksowa realizacja przebudowy infrastruktury energetycznej Łukasiewicz – PIMOT na potrzeby zwiększenia mocy przyłączeniowej wraz z opracowaniem i uzgodnieniem dokumentacji technicznej
  2. Modernizacja i doposażenie rozdzielnic elektrycznych NN, SN oraz wymiana linii kablowych na terenie Łukasiewicz – PIMOT wraz z opracowaniem i uzgodnieniem dokumentacji technicznej
  3. Dostawa i montaż dwóch dynamometrycznych stanowisk bezwładnościowych do badań hamulców w Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowym Instytucie Motoryzacji - 3/D/BLP/2020