Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy z dnia 21 listopada 2022 r

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłowy Motoryzacji uprzejmie informuje, zakończono procedurę naboru na stanowisko Lider Obszaru. W wyniku przeprowadzonej procedury zatrudniono wybranego kandydata:

Michał Gierczyński

Uzasadnienie
Kandydat spełnił wymagania stawiane na stanowisku Lidera Obszaru. Wykazał się bardzo dobrą znajomością zadań ww. stanowisku. Posiadana wiedza i umiejętności Pana Michała pozwoliły na zatrudnienie jako pracownika przygotowanego merytorycznie do wykonywania pracy na stanowisku, bezpośrednio po jego objęciu.

Aktualne oferty pracy:


Nie znaleziono ogłoszeń.

Skip to content