Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy z dnia 21 czerwca 2022 r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłowy Motoryzacji uprzejmie informuje, zakończono procedurę naboru na stanowisko specjalista ds. systemów jakości. W wyniku przeprowadzonej procedury zatrudniono wybraną kandydatkę

Aleksandra Epa-Bulik, zam. Warszawa

Uzasadnienie
Kandydatka spełniła wymagania stawiane na stanowisku specjalisty ds. systemów jakości. Wykazała się bardzo dobrą znajomością zadań ww. stanowisku. Posiadana wiedza i umiejętności Pani Aleksandry pozwoliły na zatrudnienie jako pracownika przygotowanego merytorycznie do wykonywania pracy na stanowisku, bezpośrednio po jego objęciu.

Aktualne oferty pracy:


Nie znaleziono ogłoszeń.

Skip to content