Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy z dnia 06 września 2022 r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłowy Motoryzacji uprzejmie informuje, zakończono procedurę naboru na stanowisko specjalisty w Dziale Finansowo – Księgowym. W wyniku przeprowadzonej procedury zatrudniono wybranego kandydata:

Ewelina Sałąpska, zam. Warszawa

Uzasadnienie
Kandydatka spełniła wymagania stawiane na stanowisku specjalisty w Dziale Finansowo-Księgowym. Wykazała się bardzo dobrą znajomością zadań ww. stanowisku. Posiadana wiedza i umiejętności Pani Eweliny pozwoliły na zatrudnienie jako pracownika przygotowanego merytorycznie do wykonywania pracy na stanowisku, bezpośrednio po jego objęciu.

Aktualne oferty pracy:


Nie znaleziono ogłoszeń.

Skip to content