Upoważnienie Prezesa GUM

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytutu Motoryzacji od wielu lat kontynuuje legalizację ponowną analizatorów spalin samochodowych w ramach upoważnienia GUM. Upoważnienie Prezesa Głównego Urzędu Miar Nr UU/2005, zgodnie z decyzją Nr ZU 1/2017 wydaną na mocy art. 16 ust. 1  ustawy - Prawo o miarach (Dz. U. z 2016, poz. 884, 1948) jest ważne do 1 lipca 2020 roku.