Akredytacja OiB - Ministra Obrony Narodowej

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytutu Motoryzacji uczestniczy w ocenie wyrobów, o której mowa w ustawie o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. 2006 Nr 1700 wraz z późn. zm.).

 

Potwierdzeniem naszych uprawnień w zakresie badawczym i certyfikacyjnym są:

  • Certyfikat akredytacji Nr 23/MON/2018 udzielony Laboratorium badawczemu PIMOT,
  • Certyfikat akredytacji Nr 22/MON/2018 udzielony Jednostce Certyfikującej Wyroby – Ośrodkowi Jakości PIMOT.