/dokumenty/aktualnosci/07042020/11.jpg

Laboratorium Analityczne

 

Badania wykonywane w Laboratorium - oferta:

 • Badania fizykochemiczne i użytkoweproduktów za pomocą nowoczesnej aparatury badawczej umożliwiającej modelowanie testów, co pozwala na lepsze sprawdzenie badanych właściwości,
 • Monitoring zmian właściwości fizykochemicznych olejów smarowych (samochodowych i przemysłowych) w czasie ich eksploatacji,
 • Opracowywanie ekspertyz dotyczących jakości paliw, biopaliw i biokomponentów,
 • Monitoring i kontrola jakości paliw,
 • Organizowanie badań międzylaboratoryjnych i porównawczych,
 • Badania właściwości fizykochemicznych paliw płynnych, biopaliw, biokomponentów i gazu LPG na zgodność z obowiązującymi aktami normatywnymi,
 • Prowadzenie szkoleń w zakresie badania i poboru próbek oraz doradztwow zakresie badania paliw.

Laboratorium wykonuje również prace dla różnych zleceniodawców, współpracuje z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, UOKIK, koncernami naftowymi, producentami biokomponentów, elektrowniami i elektrociepłowniami oraz ośrodkami naukowymi.

 

Wyposażenie Laboratorium:

 • Chromatografy gazowe z detektorami MS, FID, TCD,
 • Chromatograf cieczowy,
 • Aparat do oznaczania siarki w paliwach ciekłych i gazowych,
 • Spektrometr IR,
 • Spektrofotometry UV VIS,
 • Aparaty do badania smarności paliw i środków smarowych,
 • Aparaty do badania trwałości produktów naftowych, biopaliw i biokomponentów,
 • Aparaty do oznaczania wody,
 • Aparaty do badania właściwości fizykochemicznych produktów naftowych i biokomponentów,
 • Aparaty do badania właściwości LPG.

 

Laboratorium gwarantuje:

 • Przeprowadzanie badań przez doświadczoną kadrę naukową i techniczną,
 • Wykonywanie badań na wysokim poziomie,
 • Profesjonalne stanowiska badawcze.

 

Uprawnienia i Certyfikaty:

Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji AB 082 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie:

 • badania benzyn na zgodność z normą PN-EN 228,
 • badania oleju napędowego na zgodność z normą PN-EN 590,
 • badania gazu skroplonego LPG na zgodność z normą PN-EN 589,
 • badania estrów metylowych kwasów tłuszczowych FAME na zgodność z normą PN-EN 14212,
 • badania olejów opałowych na zgodność z normą PN-C 96024,
 • badania komponentów,
 • badania olejów smarowych,
 • pobierania paliw ciekłych, biopaliw i biokomponentów z dystrybutorów wg PN-EN 14275,
 • pobierania benzyn, oleju napędowego i biopaliw ze zbiorników samochodowych,
 • pobierania paliw ciekłych, biopaliw i biokomponentów ze zbiorników stacjonarnych, magazynowych, cystern kolejowych samochodowych wg PN-EN ISO 3170,
 • pobierania skroplonego gazu LPG z dystrybutorów wg ZN/MG/CN – 18:2007,
 • pobierania skroplonego gazu LPG ze zbiorników magazynowych, cystern kolejowych i samochodowych wg PN-EN ISO 4257.

 

KONTAKT:

Małgorzata Odziemkowska
Kierownik Laboratorium Analityczne
Telefon: 22 7777-261
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Beata Borowa
Telefon: 22 7777-266
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.