Dyrekcja

dr hab. inż. Witold Luty

Dyrektor Instytutu

dr inż. Karol Zielonka

Dyrektor Departamentu Badań
Z-ca Dyrektora ds. Badawczych

mgr Agnieszka Wawrzaszek-Łoś

Dyrektor Departamentu Finansów Z-ca Dyrektora ds. Finansowych