Utworzenie klasyfikacji pojazdów w zależności od przeznaczenia oraz standaryzacja konsoli centralnej pojazdów w zakresie rozmieszczenia i montażu systemów teleinformatycznych oraz urządzeń sterowania sygnałami specjalnego przeznaczenia

Projekt realizowany  w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa         

dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Tytuł projektu:           „Utworzenie klasyfikacji pojazdów w zależności od przeznaczenia oraz standaryzacja konsoli centralnej pojazdów w zakresie rozmieszczenia i montażu systemów teleinformatycznych oraz urządzeń sterowania sygnałami specjalnego przeznaczenia”.

Nr Umowy:                Umowa nr DOB-BIO7/04/02/2015

Cel projektu:              Opracowanie katalogu pojazdów oraz przygotowanie dokumentacji modyfikacji zabudowy konsoli centralnej i instalacji elektrycznej pojazdów (w zależności od jego klasyfikacji) pod kątem ich standaryzacji i umożliwienia montażu sprzętu łącznościowego
i teleinformatycznego w przystosowanych do tego celu miejscach oraz wdrożenie dokumentu do stosowania w postępowaniach na zakup pojazdów.

Okres realizacji:        grudzień 2015 – grudzień 2018

Projekt realizowany jest przez konsorcjum naukowo-przemysłowe, w skład którego wchodzą: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie/Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Lider, Przemysłowy Instytut Motoryzacji i MARVEL Sp. Z o.o. .

  

Projekty badawcze