Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłowy Motoryzacji uprzejmie informuje, zakończono procedurę naboru na stanowisko specjalista ds. szkoleń w Dziale Rzeczoznawstwa Samochodowego i Szkoleń. W wyniku przeprowadzonej procedury zatrudniono wybranego kandydatkę:

Katarzyna Krajewska, zam. Legionowo

Uzasadnienie
Kandydatka spełniła wymagania stawiane na stanowisku specjalisty ds. szkoleń. Wykazała się bardzo dobrą znajomością zadań ww. stanowisku. Posiadana wiedza i umiejętności Pani Katarzyny pozwoliły na zatrudnienie jako pracownika przygotowanego merytorycznie do wykonywania pracy na stanowisku, bezpośrednio po jego objęciu.

Skip to content