Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy z dnia 14-12-2021 r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłowy Motoryzacji uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko inżynier zatrudniono:

Kamila Komorowska, zam. Warszawa

Uzasadnienie
Kandydatka spełniła wymagania stawiane na stanowisku inżyniera. Wykazała się bardzo dobrą znajomością zadań na ww. stanowisku. Posiadana wiedza i umiejętności Pani Kamili pozwoliły na zatrudnienie jako pracownika przygotowanego merytorycznie do wykonywania pracy na stanowisku, bezpośrednio po jego objęciu.

Skip to content