Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy z dnia 04 maja 2022 r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłowy Motoryzacji uprzejmie informuje, zakończono procedurę naboru na stanowisko specjalisty w Dziale Zarządzania Projektami. W wyniku przeprowadzonej procedury zatrudniono Panią:

Katarzynę Tekieli zam. Warszawa.

Uzasadnienie
Kandydatka spełniła wymagania stawiane na stanowisku specjalisty. Wykazała się bardzo dobrą znajomością zadań na ww. stanowisku. Posiadana wiedza i umiejętności Pani Katarzyny pozwoliły na zatrudnienie jako pracownika przygotowanego merytorycznie do wykonywania pracy na stanowisku, bezpośrednio po jego objęciu.

Skip to content