Przedsięwzięcia dofinansowane ze środków NFOŚiGW

flaga pol

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PIMOT

znaczek pimot

Termomodernizacja budynku nr 1,2,3 należącego do
Przemysłowego Instytutu Motoryzacji przy
ul. Jagiellońskiej 55 w Warszawie

 

WARTOŚĆ PROJEKTU - 3.279.051,00 PLN

DOTACJA NFOŚiGW - 729.568,00 PLN

POŻYCZKA NFOŚiGW - 1.554.626,00 PLN

znaczek nfosigw