PIMOT członkiem PKE

Dyrektor Przemysłowego Instytutu Motoryzacji, dr inż. Andrzej Muszyński, prof. PIMOT podpisał porozumienie o przystąpieniu do Polskiego Klastra Edukacyjnego. 

Porozumienie, na mocy którego Przemysłowy Instytut Motoryzacji został członkiem PKE podpisano w Instytucie w dniu 23 maja br. Przy podpisywaniu umowy, obecny był koordynator Polskiego Klastra Edukacyjnego – Witold Wiśniewski.

Jednocześnie, przedstawiciele Grupy IMAGE podpisali porozumienie o współpracy w ramach klastra „Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów”. 

   

06.06.2017

Aktualności