„Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Nauka w służbie praktyki”

Przemysłowy Instytut Motoryzacji był współorganizatorem konferencji „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Nauka w służbie praktyki”. Wydarzenie odbyło się w dniach 29-30 maja br. w Szczytnie.

Głównym celem konferencji, zorganizowanej przez Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie było upowszechnienie wyników badań naukowych prowadzonych w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz diagnoza czynników warunkujących poziom bezpieczeństwa na drogach.

W ramach spotkania odbyły się liczne debaty eksperckie i sesje plenarne, w trakcie których zaproszeni goście poruszali różnorodne tematy związane m.in. z metodami opisywania i wyjaśniania przyczyn i skutków zdarzeń drogowych. Podczas panelu „Prawne, psychologiczne, socjologiczne i techniczne aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego” został wygłoszony referat pt. „Regionalne ujęcie zmian zagrożenia wypadkowego w Polsce”, autorstwa przedstawicieli Przemysłowego Instytutu Motoryzacji – prof. dr hab. inż. Leona Prochowskiego, dr inż. Mirosława Gidlewskiego i mgr inż. Filipa Dąbrowskiego. 

02.06.2017

Aktualności