Certyfikacja w systemie REDcert-EU

Oferta certyfikacji biomasy, odpadów i pozostałości, prowadzona wg systemu REDcert-EU, wdrożona w ubiegłym roku przez Ośrodek Jakości znajduje coraz większe zainteresowanie wśród przedsiębiorców. 

24 maja 2017 roku,  jednostka certyfikująca po raz pierwszy przyznała certyfikat potwierdzający spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju, także w zakresie produkcji syntetycznych węglowodorów otrzymywanych z biomasy w procesie konwersji katalitycznej.

Dyrektor Przemysłowego Instytutu Motoryzacji dr inż. Andrzej Muszyński, prof. PIMOT przekazał certyfikat Prezesowi Zarządu firmy EKOBENZ Sp. z o.o. Stanisławowi Jabłońskiemu, podczas spotkania zorganizowanego w Instytucie. 

 

29.05.2017

Aktualności