ARCHIMEDES 2017

Podczas XX Moskiewskiego Międzynarodowego Salonu Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „Archimedes 2017” Przemysłowy Instytut Motoryzacji został nagrodzony złotym medalem oraz pucharem Wszechrosyjskiego Stowarzyszenia Wynalazców i Racjonalizatorów z Petersburga.

XX Moskiewski Międzynarodowy Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „Archimedes 2017” odbył się w dniach 16-19 maja br. Głównym celem wystawy była prezentacja innowacyjnych wynalazków, metod i rozwiązań proponowanych przez instytuty badawczo-naukowe, wyższe uczelnie i innowacyjne przedsiębiorstwa. Najciekawsze technologie, zaprezentowane podczas salonu, zostały odznaczone przez międzynarodowe Jury.

Komisja ekspertów doceniła potencjał naukowy projektów Przemysłowego Instytutu Motoryzacji. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się technologia opracowana we współpracy PIMOT-u i firmy Technologie Recyklingu Adam Hańderek „Instalacja do termolizy odpadowych poliolefin do nasyconych frakcji węglowodorowych”. Autorzy projektu zostali nagrodzeni dyplomem i pucharem Wszechrosyjskiego Stowarzyszenia Wynalazców i Racjonalizatorów z Petersburga. Wśród nagrodzonych rozwiązań, znalazł się również projekt „Urządzenie do redukcji emisji pyłów emitowanych przez hamulce tarczowe pojazdu”, który został odznaczony złotym medalem. 

24.05.2017

Aktualności