EUROPOLTECH 2017

Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe, w którego skład wchodzi Przemysłowy Instytut Motoryzacji wzięło udział w Międzynarodowych Targach Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych. Targi odbyły się dniach 26-28 kwietnia br. w Gdańsku. 

Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa są jednym z najważniejszych wydarzeń targowych poświęconych służbom porządku publicznego w Polsce. Ze względu na swój charakter dostępne są tylko dla profesjonalistów – uczestników konferencji policyjnej, przedstawicieli polskich i zagranicznych służb policyjnych, a także cywilnych i wojskowych formacji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa kraju. Udział w wydarzeniu wzięli również przedstawiciele Przemysłowego Instytutu Motoryzacji.

Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe, którego partnerem jest PIMOT, realizuje projekt, którego głównymi założeniami jest zintegrowanie urządzeń i systemów teleinformatycznych obecnie używanych w pojazdach, stworzenie możliwości do przyłączania kolejnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa, ergonomii i trwałości urządzenia.

Przedsięwzięcie zakłada utworzenie katalogu pojazdów policyjnych, dokumentów homologacyjnych na wyprodukowane demonstratory oraz opracowanie koncepcji przepisów, które umożliwią przygotowanie ofert przetargowych na zakup pojazdów wyposażonych w zintegrowaną konsolę centralną.

Wprowadzenie tego typu konsoli w pojazdach służbowych ułatwi obsługę urządzeń i będzie miało pośredni wpływ na poprawę poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wszystkich uczestników. 

05.05.2017

Aktualności