Współpraca z Politechniką Świętokrzyską

Przemysłowy Instytut Motoryzacji podpisał 2 marca br. umowę z Politechniką Świętokrzyską. Współpraca obejmuje wymianę wiedzy i doświadczeń z zakresu techniki samochodowej oraz realizację badań związanych z poprawą bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych.  

 

Porozumienie podpisane przez Dyrektora Przemysłowego Instytutu Motoryzacji dr inż. Andrzeja Muszyńskiego, prof. PIMOT oraz prof. Tomasza Stańczyka, Dziekana Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej będzie obowiązywało do 2020 roku. Głównymi założeniami umowy jest współpraca w badaniach naukowych, realizacja projektów badawczych oraz wymiana wiedzy i doświadczeń zdobytych na przestrzeni lat. Dodatkowo została nawiązana współpraca w zakresie dydaktyki – specjaliści z PIMOT-u poprowadzą zajęcia z techniki samochodowej na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej. 

Jedną z najnowszych inwestycji Przemysłowego Instytutu Motoryzacji jest Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów. Znajduje się tu unikatowa w skali kraju infrastruktura do badania bezpieczeństwa biernego pojazdów i ich elementów. Ideą utworzenia tej jednostki była koncentracja działań kilku ośrodków na rzecz bezpieczeństwa biernego w Polsce, a do takich zalicza się Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn. Wszyscy się spotykamy, żeby wymienić doświadczenia – podkreślił Dyrektor Przemysłowego Instytutu Motoryzacji, dr inż. Andrzej Muszyński, prof. PIMOT.

Cieszę się z tej współpracy, bo Przemysłowy Instytut Motoryzacji jest wiodącą jednostką w kraju w zakresie badania techniki samochodowej, bezpieczeństwa, ekologii – mówił dziekan Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej. To cenny partner. My mamy wykwalifikowaną kadrę, a Instytut ogromne zaplecze – dodał. 

 

         

 

02.03.2017

Aktualności