Wiceminister z wizytą w Instytucie

Wiceminister Justyna Skrzydło, podsekretarz stanu w  Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa ds. współpracy międzynarodowej oraz Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego złożyli wizytę w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji w dniu 27.02. br. Celem spotkania była prezentacja działalności i dokonań Przemysłowego Instytutu Motoryzacji. Informację na temat obszarów aktywności PIMOT-u przekazał  Dyrektor Instytutu, Andrzej Muszyński, który przybliżył gościom osiągnięcia Instytutu w obszarze innowacyjnych badań i konstrukcji.

Goście zwiedzili laboratoria badawcze wchodzące w skład „Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów”, unikatowej infrastruktury, w której prowadzone są badania z zakresu bezpieczeństwa czynnego i biernego środków transportu, badania symulacyjne, kompatybilności elektromagnetycznej oraz oddziaływania motoryzacji na środowisko.

Przedstawiciele Instytutu podkreślili również znaczenie Centrum dla rozwoju polskiej myśli technicznej, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, wsparcia działań z zakresu elektromobilności oraz budowy sieci współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a ośrodkami naukowo-badawczymi.

                   

27.02.2017

Aktualności