Podsekretarz stanu z wizytą w PIMOT

W dniu 10.02. br. wizytę roboczą w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji (PIMOT) złożył podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii Michał Kurtyka. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Ministerstwa Energii oraz przedsiębiorstwa Electromobility Poland. 

Podczas spotkania Dyrektor Instytutu, Andrzej Muszyński zaprezentował działalność i osiągnięcia Przemysłowego Instytutu Motoryzacji. Przedstawił zrealizowane na terenie Instytutu inwestycje, a w szczególności - najważniejszą z nich -  „Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów”, unikatową infrastrukturę do badań bezpieczeństwa czynnego
i biernego środków transportu, badań symulacyjnych, kompatybilności elektromagnetycznej oraz oddziaływania motoryzacji na środowisko.

Przedstawiciele PIMOT podkreślili również znaczenie Centrum dla rozwoju innowacyjności i budowy sieci współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a ośrodkami naukowo-badawczymi.

Tematem poruszanym podczas spotkania były również możliwości badawcze PIMOT w zakresie planu rozwoju elektromobilności w Polsce. Uczestnikom spotkania zaprezentowano Wielofunkcyjny Pojazd do Zadań Specjalnych „Funter 4x4x4” skonstruowany
w PIMOT.

W spotkaniu wzięli udział:

- Michał Kurtyka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii,

- Piotr Zaremba, Departament Innowacji i Rozwoju Technologii, Ministerstwo Energii,

- Alicja Pawłowska, Departament Innowacji i Rozwoju Technologii, Ministerstwo Energii,

- Krzysztof Kowalczyk, Dyrektor Zarządzający ElectroMobility Poland SA,

- Wiesław Grochowski, Ekspert ds. rynku motoryzacyjnego, ElectroMobility Poland SA,

- Aleksandra Baldys, Rzecznik Prasowy ElectroMobility Poland SA.

Ze strony Instytutu:

- Andrzej Muszyński, Dyrektor Instytutu,

- Bogusław Pijanowski, Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju i Wdrożeń,

- Karol Zielonka, Zastępca Dyrektora ds. Badań.

 

                    

 

10.02.2017 r.

Aktualności