XII Forum Wymiany Doświadczeń Branży Motoryzacyjnej

Już po raz dwunasty przedstawiciele branży motoryzacyjnej spotkali się w Jeleniej Górze. Wydarzeniu partnerował Przemysłowy Instytut Motoryzacji. 

Spotkanie w Pałacu w Wojanowie stało się okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy zaproszonymi prelegentami a słuchaczami. Oprócz cyklu wykładów uczestnicy wzięli udział również w warsztatach, podczas których szczegółowo omówione zostały zagadnienia związane z nową normą ISO TS 16949:2017, zarządzaniem procesowym a także ryzykiem biznesowym.

Podczas panelu dyskusyjnego „Rynek motoryzacyjny w Polsce i na świecie” Zastępca Dyrektora ds. Badań Karol Zielonka opowiedział o roli jaka spoczywa na instytutach badawczych w kontekście rozwoju branży motoryzacyjnej – „Zadaniem instytutów badawczych jest wsparcie merytoryczne przedsiębiorców, tak aby mogli oni doskonalić swoje produkty. Dlatego niezbędna jest doświadczona kadra, która wspomoże producentów, szczególnie w obszarze badań”. 

      

6.10.2016 

Aktualności