kupię clonazepam bez receptykupię estazolam bez receptykupię stilnox bez receptymetformina kupię bez receptytetralysal kupię bez recepty

INNOMOTO

Spotkanie informacyjne poświęcone programowi sektorowemu dla motoryzacji INNOMOTO zgromadziło w Instytucie członków Klastra Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów.

Celem spotkania było przybliżenie idei programu INNOMOTO oraz wymagań i wytycznych w ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkursie finansowanym ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR                w 2016 r.

Sektorowy program INNOMOTO służy wsparciu realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju sektora automotive. Budżet 1. Konkursu wynosi 250 mln zł. O te środki mogą ubiegać się przedsiębiorcy lub konsorcja przedsiębiorców sektora motoryzacyjnego. Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. Przemysłowy Instytut Motoryzacji jest jednym  z współtwórców koncepcji programu INNOMOTO.

29.09.2016

Aktualności