Podpisanie umowy z CUPT

Przedstawiciele Przemysłowego Instytutu Motoryzacji oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisali 13 września 2016 r. umowę w sprawie budowy stacji paliw alternatywnych. 

Dokument dotyczący przekazania środków finansowych na realizację projektu pn. "Badania optymalizujące funkcjonowanie i rozmieszczenie stacji paliw alternatywnych sieci bazowej TEN-T" został podpisany przez Przemysława Gorgola, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Bogusława Pijanowskiego, zastępcę dyrektora ds. rozwoju i wdrożeń. Zwiększenie dostępności paliw alternatywnych to główne założenie budowy pilotażowej stacji paliw, sprężonego gazu ziemnego - CNG i skroplonego gazu ziemnego - LNG, która jest realizowana przez Instytut.   

 

 

13.09.2016

 

 

 

 

Aktualności