KOMON - spotkanie partnerów

Standardy mobilności osób z niepełnosprawnością były tematem spotkania w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji członków założycieli Krajowego Ośrodka Mobilności Osób Niepełnosprawnych (KOMON).

Na zdjęciu, od lewej, pierwszy rząd: Bogusław Pijanowski – Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju i Wdrożeń Przemysłowego Instytutu Motoryzacji, Andrzej Muszyński – Dyrektor Przemysłowego Instytutu Motoryzacji, Danuta Koradecka – Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, Ewa Tomaszewska – Poseł na Sejm RP, Beata Borawska – Przedstawiciel Centralnego Szpitala Klinicznego MSW, Andrzej Szklarski – Przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP, od lewej, drugi rząd: Robert Kwiatkowski – Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Krzysztof Marciniak – Prezes Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom SPiNKa, Krzysztof Kaca – Dyrektor Wydziału Analiz i Programowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Joanna Bugajska – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Magdalena Dobrzyńska - Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Agnieszka Łukaszewska – Przedstawiciel Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Wiktor Zawieska – Zastępca Dyrektora Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, od lewej, trzeci rząd: Zbigniew Zawada – Kierownik Pracowni Szkolenia Kierowców PIMOT, Artur Paczkowski – Specjalista ds. Mobilności Osób Niepełnosprawnych PIMOT.

KOMON jest miejscem przyjaznym osobom z niepełnosprawnością, które dzięki współpracy czterech, zintegrowanych modułów merytorycznych, otrzymają możliwość kompleksowego rozwiązania problemów mobilności. Szkoła nauki jazdy PIMOT z certyfikatem jakości ISO 9001:2009 spełnia europejskie standardy szkolenia osób niepełnosprawnych i zapewnia dofinansowanie. W efekcie pozwala to na uzyskanie przez klientów cennych kompetencji niezbędnych na rynku pracy. Przemysłowy Instytut Motoryzacji oferuje ze swojej strony pomoc w zakresie technicznym i usługowym. Specjalistycznie przygotowana kadra oferuje orzecznictwo, naukę jazdy, dobór systemów wspomagania kierowania pojazdem oraz adaptację samego pojazdu. PIMOT przeznaczył również zmodernizowany, wydzielony budynek na siedzibę Krajowego Ośrodka Mobilności Osób Niepełnosprawnych. Pozostałe moduły wsparcia ze strony CIOP – PIB, CSK MSWiA oraz SPiNKi będą wkrótce dostępne. 

 

 

29.06.2016 r. 

 

Aktualności