kupię clonazepam bez receptykupię estazolam bez receptykupię stilnox bez receptymetformina kupię bez receptytetralysal kupię bez recepty

Wiceminister z wizytą w Instytucie

Wiceminister Jerzy Szmit, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa złożył wizytę roboczą w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji.

Na zdjęciu: Bogdan Oleksiak, Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa  Infrastruktury i Budownictwa;  Andrzej Muszyński, Dyrektor Instytutu; Jerzy Szmit, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa: Karol Zielonka, Zastępca Dyrektora ds. Badań; Bogusław Pijanowski, Zastępca ds. Rozwoju i Wdrożeń.

Celem wizyty było zapoznanie się z osiągnięciami Instytutu, w szczególności z najnowszą infrastrukturą badawczą powstałą w ramach Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów.

Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów to unikatowa infrastruktura przeznaczona do badań bezpieczeństwa czynnego i biernego środków transportu, a także badań: symulacyjnych, kompatybilności elektromagnetycznej oraz oddziaływania motoryzacji na środowisko. Zadaniem Centrum jest organizowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i ośrodkami naukowo-badawczymi oraz instytucjami i organami zarządzającymi, głównie w zakresie bezpieczeństwa transportu w Polsce.

      

09.05.2016 

Aktualności