AUTOMOTIVE SAFETY 2016

 

Po raz dziesiąty przedstawiciele jednostek naukowych  spotkali się na konferencji poświęconej bezpieczeństwu w pojazdach samochodowych. Podczas „Automotive Safety 2016” nie mogło zabraknąć ekspertów z PIMOT.

Referaty prezentowane podczas konferencji Problemy bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych Automotive Safety 2016 dotyczyły zagadnień:

  • diagnostyki bezpieczeństwa,
  • modelowania ruchu pojazdów samochodowych,
  • rekonstrukcji przebiegu wypadków drogowych,
  • bezpieczeństwa biernego i czynnego,
  • bezpieczeństwa transportu samochodowego.

PIMOT był reprezentowany przez liczne grono prelegentów, którzy szczegółowo omawiali kwestie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Referaty przedstawili prof. dr hab. inż. Zbigniew Lozia, prof. dr hab. inż. Dariusz Więckowski, prof. dr hab. inż. Leon Prochowski, dr hab. Dariusz Żardecki, dr Mirosław Gidlewski, mgr inż. Karol Zielonka, mgr inż. Tomasz Pusty,  mgr inż. Tomasz Sobolewski, mgr inż. Filip Dąbrowski.

Wybrane artykuły (pozytywnie zaopiniowane przez recenzentów) zostaną opublikowane na łamach czasopisma wydawanego przez PIMOT „The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji”. 

29.02.2016 r. 

images/IMG_2058_11.JPG

Aktualności