PIMOT wspiera najlepszych studentów!

PIMOT patronował XIX edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską obronioną na wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych PW. 

 

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszych prac magisterskich związanych z mechaniką, mechatroniką
 i eksploatacją pojazdów oraz maszyn.

Finałowe wystąpienia najlepszej dziesiątki ocenia jury złożone z władz i kadry naukowej Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych, a także patronów Konkursu.

PIMOT od lat wspiera Konkurs i ściśle współpracuje z Politechniką Warszawską. Wielu absolwentów SiMR-u i innych wydziałów wiąże swoją drogę zawodową właśnie z naszym Instytutem.

W tegorocznym Konkursie główne nagrody przypadły w udziale:

Mgr. inż. Pawłowi Mężydle za „Projekt i wykonanie maszyny wytrzymałościowej do badań w zakresie obciążeń 1- 1000 N” (I Nagroda -  Profesorów Wydziału)

Mgr. Inż. Maciejowi Wnukowskiemu za „Projekt stanowiska do automatycznego montażu wybranych elementów poduszki powietrznej” (II Nagroda – Dziekana Wydziału)

 

Gratulujemy zwycięzcom!

 

 

                                                                                                                                                                        20.01.2016

 

Aktualności