kupię clonazepam bez receptykupię estazolam bez receptykupię stilnox bez receptymetformina kupię bez receptytetralysal kupię bez recepty

Dialog Techniczny

 

W PIMOT powstanie modułowa, demonstracyjna stacja metanowych paliw alternatywnych CNG i LNG. Budowę stacji poprzedza dialog techniczny.                         

 

Dialog techniczny to konsultacje pomiędzy zamawiającym a potencjalnymi wykonawcami jeszcze przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dialog daj możliwość wstępnego zweryfikowania potrzeb zamawiającego z ofertą i możliwościami potencjalnych wykonawców, a także zasadność wprowadzenia innych niż cena kryteriów oceny ofert. W dialogu mogą uczestniczyć przede wszystkim firmy i osoby:

  • z branży projektowania i budowy stacji paliw, szczególnie z doświadczeniem w zakresie paliw alternatywnych stosowanych do napędu pojazdów  (CNG, LNG BioCNG oraz BioLNG),
  • posiadające odpowiednie kwalifikacje i praktyczne doświadczenie w zakresie doradztwa przy budowie lub eksploatacji stacji tankowania skroplonego i sprężonego gazu ziemnego LNG/CNG lub instalacji do produkcji, dystrybucji, magazynowania lub/i regazyfikacji LNG,
  • eksploatujące stacje tankowania skroplonego lub sprężonego gazu ziemnego LNG/CNG.


Szczegółowe informacje na temat dialogu technicznego znajdują się w zakładce – Zamówienia publiczne.

 

 
20.01.2016

 

Aktualności