Szkolimy Inspektorów

Trzydziestu przedstawicieli Inspekcji Handlowej bierze udział w szkoleniu z pobierania próbek paliw, prowadzonym przez ekspertów PIMOT.

Dzięki szkoleniu z zakresu pobierania próbek kontrolnych paliw i biopaliw ciekłych, pracownicy Inspekcji Handlowej, skierowani na szkolenie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, mają okazję zapoznać się z zasadami poboru oraz zagadnieniami bhp, niezbędnymi do zastosowania przy tego rodzaju pracy.

Szkolenie składa  z dwóch części:

  • część teoretyczna - zasady BHP i Ppoż przy pobieraniu próbek - wymagania jakościowe dla paliw i biopaliw ciekłych w świetle obowiązujących przepisów; rodzaje próbek i sposoby pobierania; wpływ nieprawidłowego poboru paliwa na jego właściwości chemiczne; sprawozdanie z badań i jego główne elementy (interpretacja wyników);
  • część praktyczna - pobór próbek paliw w bazie paliw OLPP w Emilianowie; pobieranie prób punktowych i sporządzanie próby ogólnej na różnych typach zbiornika.

Szkolenie odbywa  się w dniach 17 – 19 listopada 2015 r.

 

Badania naukowe i prace rozwojowe z zakresu alternatywnych źródeł zasilania pojazdów oraz paliw, biopaliw i odnawialnych zasobów energii to jeden z obszarów aktywności Przemysłowego Instytutu Motoryzacji. Dlatego chętnie podejmujemy się wszelkich inicjatyw związanych z tymi zagadnieniami.

Aktualności