Info-Trans 2015

Na zaproszenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Przemysłowy Instytut Motoryzacji został patronem konferencji Info-Trans 2015.

 

Odbywająca się w Nałęczowie (21-22.09) konferencja zgromadziła przedstawicieli jednostek naukowych m.in. z Lublina, Kielc i Gdańska. Ze względu na zróżnicowanie zainteresowań badawczych uczestników, główny temat konferencji – transport – był prezentowany w różnorodnych kontekstach, od kwestii dotyczących bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, przez charakterystykę pojazdów specjalnych, po zagadnienia poświęcone infrastrukturze drogowej czy budownictwu.

 

Patronem medialnym konferencji był, wydawany przez Instytut, kwartalnik naukowy „The Archives of Automotive Engineering-Archiwum Motoryzacji”.

Aktualności