PODZIĘKOWANIA DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH NASZE STOISKA

Wszystkim Państwu, którzy odwiedzili nasze stoiska na Międzynarodowej Wystawie Rolniczej „Agro Show 2015” w Bednarach k. Poznania oraz podczas targów „REHABILITACJA 2015” w Łodzi składamy serdeczne podziękowania. 

Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy Państwu ofertę naszego Instytutu, a zapoczątkowane tam kontakty zaowocują współpracą.

Aktualności