Nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy

Dyrekcja Instytutu oraz przedstawiciele Związku Zawodowego Inżynierów i Techników, działającego przy Przemysłowym Instytucie Motoryzacji, podpisali nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy.


Na zdj. Dyrektor Instytutu, dr inż. Andrzej Muszyński, prof. PIMOT i mgr inż. Anna Kieracińska, Przewodnicząca Związku Zawodowego Inżynierów i Techników w PIMOT

Dokument reguluje warunki pracy, a także określa prawa i obowiązki pracodawcy i  pracowników Instytutu. Zawiera również zasady dotyczące organizacji i porządku w pracy oraz zasady wynagradzania. Układ Zbiorowy reguluje także kwestie przyznawania świadczeń pracowniczych oraz zasady współdziałania pracodawcy z organizacjami związkowymi.

Aktualności