Seminarium projektu LogistEC „Uprawy energetyczne w Centralnej i Wschodniej Europie”

„Uprawy energetyczne w Centralnej i Wschodniej Europie” to tytuł seminarium zorganizowanego przez Przemysłowy Instytut Motoryzacji w dniach 23 - 24 kwietnia 2015 r. Odbyło się ono w ramach projektu LogistEC, współfinansowanego przez 7PR UE.

W seminarium wzięli udział zarówno producenci surowca biomasy, koordynatorzy projektów biomasowych, przedstawiciele samorządów, przedstawiciele łańcucha dostaw i handlu detalicznego, firmy logistyczne i transportowe, końcowi użytkownicy biomasy, a także ludzie ze świata nauki. Uczestników seminarium powitał Zastępca Dyrektora ds. Paliw i Energii Odnawialnej PIMOT Pan Krzysztof Bajdor – prof. PIMOT.

Podczas seminarium przedstawiono założenia projektu LogistEC, dane na temat potencjału biomasy energetycznej zarówno w Polsce jak i w krajach Europy Centralnej i Wschodniej, omówiono tematykę bioenergii w Polsce i Europie, doświadczenia z upraw energetycznych i najlepsze praktyki w tym zakresie, a także temat upraw na cele wytwórcze biopaliw transportowych.

Następnego dnia miała miejsce wizyta studyjna w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, gdzie oglądano uprawy traw wieloletnich na poletkach doświadczalnych oraz kotłownię na biomasę, opalaną głównie miskantusem, uprawianym na terenie Instytutu.

W Instytucie miał miejsce także pokaz multimedialny procesów nasadzania oraz zbiorów wierzby i topoli energetycznej.

Aktualności