kupię clonazepam bez receptykupię estazolam bez receptykupię stilnox bez receptymetformina kupię bez receptytetralysal kupię bez recepty

Marszałek Województwa Mazowieckiego z wizytą w PIMOT

W dniu 23.03.2015 r., wizytę roboczą w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji (PIMOT) złożył Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Adam Struzik, wraz z Zastępcą Dyrektora Kancelarii Marszałka, Panią Katarzyną Kręźlewicz oraz Zastępcą Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego, Panem Leszkiem Królem.
W spotkaniu wziął również udział Starosta Gostyniński, Pan Tomasz Matuszewski.

Podczas spotkania Dyrektor Instytutu, Pan Andrzej Muszyński zaprezentował działalność i osiągnięcia Przemysłowego Instytutu Motoryzacji. Przedstawił obecnie realizowane inwestycje, a w szczególności - najważniejszą z nich -  budowę „Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów”, unikatowej infrastruktury do badań bezpieczeństwa czynnego i biernego środków transportu, badań symulacyjnych, kompatybilności elektromagnetycznej oraz oddziaływania motoryzacji na środowisko.

Przedstawiciele PIMOT zwrócili uwagę na zgodność działalności Centrum z priorytetami inwestycyjnymi Regionalnego Programu Operacyjnego dla Mazowsza, w zakresie jednej z przyjętych inteligentnych specjalizacji - ,,Nowoczesne usługi dla biznesu”. Podkreślili również znaczenie Centrum dla rozwoju innowacyjności na terenie województwa mazowieckiego i budowy sieci współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a ośrodkami naukowo-badawczymi.

Na zdj. od lewej: Starosta Gostyniński, Tomasz Matuszewski; Zastępca Dyrektora Kancelarii Marszałka, Katarzyna Kręźlewicz; Zastępca Dyrektora PIMOT ds. Paliw i Energii Odnawialnej, Krzysztof Bajdor; Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego, Leszek Król, Dyrektor PIMOT, Andrzej Muszyński; Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik; Zastępca Dyrektora PIMOT ds. Motoryzacji, Bogusław Pijanowski. 

 

Aktualności