kupię clonazepam bez receptykupię estazolam bez receptykupię stilnox bez receptymetformina kupię bez receptytetralysal kupię bez recepty

Budowa Krajowego Centrum Badania Bezpieczeństwa Pojazdów

W dniu 15 marca 2009 w Warszawie została zawarta umowa konsorcjum dotycząca współpracy naukowo - badawczej w zakresie realizacji Projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.

Skład Konsorcjum:

  • Przemysłowy Instytut Motoryzacji - lider Projektu - reprezentowany przez Dyrektora dr inż. Andrzeja Muszyńskiego
  • Politechnika Wrocławska - reprezentowana przez Prorektora ds. rozwoju prof. dr hab. inż. Cezarego Madryasa
  • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego - reprezentowana przez Rektora-Komendanta-gen. bryg. prof. nadzw. WAT dr hab. inż. Zygmunta Mierczyka

Głównym celem konsorcjum, poza efektami czysto naukowymi, jest utworzenie Krajowego Centrum Badań Bezpieczeństwa Pojazdów i wyposażenie tego Centrum w nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą umożliwiającą podniesienie poziomu interdyscyplinarnych badań naukowych. Zakres badań i prac naukowych w ramach projektu obejmie:

  • zastosowanie innowacyjnych materiałów oraz wdrażanie innowacyjnych technologii dla sektora motoryzacji, przemysłu lotniczego, obronnego oraz kolejnictwa,
  • wdrażanie wyników w zakresie prób zderzeniowych pojazdów,
  • badania numeryczne w odniesieniu do badanych pojazdów, ich elementów konstrukcyjnych oraz badań energochłonności elementów cienkościennych podczas quasi-statycznego i dynamicznego ściskania.