kupię clonazepam bez receptykupię estazolam bez receptykupię stilnox bez receptymetformina kupię bez receptytetralysal kupię bez recepty

IPPT i PIMOT

Przemysłowy Instytut Motoryzacji podejmuje współpracę naukową z najważniejszymi polskimi jednostkami. Wyrazem tych działań jest podpisanie porozumienia o współpracy z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN, które miało miejsce 21 stycznia w siedzibie PIMOT.

Nadrzędnym celem współpracy jest zwiększenie efektywności badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych w zakresie inżynierii materiałów stosowanych w infrastrukturze transportu. PIMOT i IPPT PAN będą podejmować wspólne inicjatywy dotyczące prac badawczych, a także współpracować w obszarach edukacji i upowszechniania wiedzy.


Na zdj. dyrektorzy obu jednostek: dr inż. Andrzej Muszyński, prof. PIMOT oraz prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński, dyrektor IPPT PAN

 

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN to jednostka z ponad sześćdziesięcioletnią tradycją. Instytut prowadzi badania podstawowe i aplikacyjne oraz kształci kadry naukowe w dziedzinach takich jak: mechanika, inżynieria materiałowa, budowa i eksploatacja maszyn, elektronika (w tym akustyka), informatyka, budownictwo i mechanika konstrukcji. W swoich działaniach IPPT PAN kładzie nacisk na nowatorskie rozwiązania, a także wdrożenia osiągnięć techniki do polskiego środowiska naukowego i przemysłowego.
Więcej informacji na temat IPPT PAN można znaleźć na stronie: www.ippt.pan.pl

   

Aktualności