PIMOT na XXII Giełdzie Wynalazków

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszego stoiska na „XXII Giełdzie Wynalazków Nagrodzonych  na Światowych Wystawach Wynalazczości w roku 2014”, która odbędzie się w dniach 17-18.02.2015 r. w Centrum Nauki KOPERNIK  w Warszawie.

Celem imprezy jest promocja w kraju polskich wynalazków i innowacji nagrodzonych na arenie międzynarodowej w minionym roku.

W uroczystości będą uczestniczyć laureaci wystaw i targów wynalazczości z 2014 roku, przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urzędu Patentowego oraz innych instytucji promujących lub wspomagających rozwój wynalazczości w Polsce, dziennikarze reprezentujący rozgłośnie radiowe, programy telewizyjne i wydawnictwa prasowe.

Inauguracja Giełdy Wynalazków 2015 połączona będzie z wręczeniem nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyróżnionym twórcom.

PIMOT zaprezentuje trzy wynalazki nagrodzone na światowych wystawach wynalazczości.

Przedmiotem pierwszego wynalazku jest:

Katalityczna konwersja surowca drzewnego do furfuralu i jego waloryzacja do cennych produktów biorafineryjnych nagrodzona złotym medalem na XVII Moskiewskim  Salonie Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „ARCHIMEDES 2014”, złotym medalem z wyróżnieniem  na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków, Badań Naukowych i Nowych Technologii – Brussels Innova oraz złotym medalem na Międzynarodowych Targach „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty iENA w Norymberdze.

Przedmiotem drugiego z prezentowanych wynalazków jest:

System monitorowania tętna osób zwłaszcza w pojeździe samochodowym po zdarzeniu drogowym nagrodzony złotym medalem na Moskiewskim Salonie Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „ARCHIMEDES 2014”.

Ostatni trzeci wynalazek dotyczy:

Systemu ciągłego pomiaru procesu starzenia paliw ciekłych w warunkach rzeczywistych nagrodzonego złotym medalem z wyróżnieniem na Międzynarodowych Targach Wynalazczości Badań Naukowych i Nowych Technologii Brussels INNOVA 2015

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia stoiska PIMOT.

Aktualności