Relacja z II Konferencji ,, Motoryzacja - Przemysł - Nauka”

W dniu 26.11.2014 r. w Ministerstwie Gospodarki odbyła się druga konferencja będąca platformą wsparcia współpracy pomiędzy branżą motoryzacyjną a ośrodkami naukowo – badawczymi.

Podczas Konferencji Wicepremier Minister Gospodarki  Janusz Piechociński  podkreślił dużą rolę przemysłu motoryzacyjnego w polskiej gospodarce. Przedstawił także wizję mającą na celu współpracę producentów ze środowiskiem naukowym, co pozwoli na realizację innowacyjnych projektów powstających w  krajowych ośrodkach.

Ważnym etapem tej współpracy jest podpisane 23.06 2014 r. Porozumienie ,,INNOMOTO”.

Po wystąpieniu  Wicepremiera Janusza Piechocińskiego Dyrektor PIMOT Andrzej Muszyński zapoznał uczestników z informacjami na temat etapów prac podjętych w ramach porozumienia ,,INNOMOTO”, w którym Przemysłowy Instytut Motoryzacji jest jednostką koordynującą.

W dalszej części Konferencji odbył się panel dyskusyjny oraz konferencja prasowa.

Spotkanie zostało zakończone zaprezentowaniem oferty Instytutów i Uczelni.

W związku z trwającym w Ministerstwie Gospodarki Tygodniem Motoryzacji uczestnicy mogli także zwiedzać wystawę części samochodowych oraz pojazdów.

Aktualności