kupię clonazepam bez receptykupię estazolam bez receptykupię stilnox bez receptymetformina kupię bez receptytetralysal kupię bez recepty

KONFERENCJA „Motoryzacja – Przemysł – Nauka”

W dniu 26.11.2014 r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki (Sala pod Kopułą) odbędzie się II Konferencja „Motoryzacja – Przemysł – Nauka”, w której PIMOT weźmie czynny udział.

 

Konferencja jest kontynuacją konferencji z dnia 10.12.2013 r. i zawartego w dniu 22.05.2014 r. w Warszawie porozumienia INNOMOTO*, a jej głównym celem jest stworzenie platformy współpracy dla branży motoryzacyjnej i środowisk badawczo – rozwojowych, która poprawi konkurencyjność polskiego przemysłu.

Podczas konferencji zostanie zaprezentowany aktualny stan prac nad ustanowieniem programu sektorowego INNOMOTO oraz promocja współpracy przemysłu motoryzacyjnego z instytucjami naukowymi.

Konferencja jest integralnym elementem Tygodnia Motoryzacji, który odbędzie się w dniach 24 – 28.11.2014 r. w Ministerstwie Gospodarki.

 

Program Konferencji „Motoryzacja – Przemysł – Nauka”:

http://www.mg.gov.pl/node/22217

 

 

* Porozumienie INNOMOTO nt. ustanowienia sektorowego programu badań naukowych i prac rozwojowych dla branży motoryzacyjnej zostało podpisane w obecności wicepremiera, ministra gospodarki Pana Janusza Piechocińskiego dniu 22.05.2014 r. przez następujących sygnatariuszy: Polską Izbę Motoryzacji, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych, Związek Pracodawców Motoryzacyjnych oraz Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych.

Aktualności