PIMOT głównym organizatorem konferencji w MIiR

W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w dniach 05 – 06.11.2014 r. odbywa się konferencja Szwedzko-Polskiej Platformy Zrównoważonej Energetyki, pt. „Smart cities”  - inteligentne miasta”. PIMOT jest jej głównym organizatorem.

Konferencja ma na celu przedstawienie najlepszych praktyk rozwoju obszarów miejskich oraz prezentacją praktycznych aspektów zarządzania:

  • Planowaniem przestrzennym,
  • Zrównoważonych systemów energetycznych,
  • Budownictwa mieszkalnego,
  • Mobilności i transportu.

Więcej informacji dotyczących zagadnień „Smart cities”, agendy konferencji oraz jej organizacji można znaleźć klikając link http://www.pimot.eu/smart-cities. O przebiegu konferencji oraz relacjach z niej będziemy Państwa na bieżąco informowali.

Aktualności