Nawiązanie współpracy z Politechniką Warszawską

W dniu 30.10.2014 r. została zawarta umowa o współpracy naukowo – badawczej pomiędzy Przemysłowym Instytutem Motoryzacji a Wydziałem Transportu Politechniki Warszawskiej reprezentowanym przez Dziekana Wydziału prof. dr hab. inż. Wojciecha Wawrzyńskiego.

Celem zawartej umowy jest deklaracja współpracy poprzez podejmowanie wspólnych prac oraz rozwiązywanie problemowych zagadnień z dziedziny transportu oraz budowy i eksploatacji maszyn.

Współpraca będzie obejmowała obszary:

  1. Badania ruchu i dynamiki pojazdów,
  2. Badania związanego z bezpieczeństwem pojazdów,
  3. Diagnostyki pojazdów oraz ich układów, zespołów i podzespołów,
  4. Tribologii, technologii wytwarzania i napraw.

Aktualności