PIMOT organizatorem konferencji naukowej

Development of Automotive Engineering AES PROGRESS to tytuł konferencji naukowo-szkoleniowej zorganizowanej przez PIMOT  w dniach 22-23 października.

Tematyka konferencji dotyczyła bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn, przebiegu i skutków wypadków drogowych, a także rozwoju techniki motoryzacyjnej. Konferencja rozpoczęła się w PIMOT i była kontynuowana w Jachrance k. Zegrza.


Oficjalne powitanie uczestników konferencji przez Dyrektora Instytutu Pana dr. inż. Andrzeja Muszyńskiego, Profesora PIMOT.

W nowo powstałej komorze do badań kompatybilności elektromagnetycznej, Dyrektor PIMOT dr inż. Andrzej Muszyński zaprezentował zgromadzonym gościom obszary działalności Instytutu oraz projekt Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów.

Uczestnicy konferencji mieli także okazję zobaczyć  eksperymentalną próbę badawczą, polegającą na zderzeniu bocznym dwóch pojazdów. Pojazd uderzający poruszał się z prędkością 50 km/h. Efekt eksperymentu, przebieg wypadku, powstałe obrażenia oraz szkody materialne pojazdu były omawiane w dalszej części konferencji w Jachrance.


 Zderzenie boczne dwóch pojazdów.

Wydarzenie zgromadziło ponad 90 uczestników, reprezentujących najważniejsze polskie uczelnie techniczne oraz współpracujące z Instytutem ośrodki zagraniczne. W konferencji wzięli także udział przedstawiciele przemysłu, reprezentanci towarzystw ubezpieczeniowych, rzeczoznawcy oraz specjaliści z branży motoryzacyjnej z całej Polski.


 

 

 

 

Aktualności